Retroaktiv avgiftskontroll

Att betala rätt barnomsorgsavgift är en fråga om rättvisa. Därför inför Ystads kommun en kontroll av de avgifter för förskola och fritidshem som betalas in.

 


De uppgifter som vårdnadshavare har ansvar för att lämna till kommunen jämförs med hushållets taxerade årsinkomst hos Skatteverket.  
 
Vi börjar nu med kontroll av inkomståret 2020. Avgiftskontroller kommer därefter att genomföras varje år. De genomförs med två års fördröjning, när uppgiften om den taxerade årsinkomsten blir offentlig hos Skatteverket.  
 
Om kontrollen visar att fel avgift betalats så gör vi en justering:    • Om en för låg avgift betalats skickar vi en retroaktiv faktura (sker under perioden oktober-december).

  • Om en för hög avgift betalats gör vi en återbetalning (sker i januari 2023).  


Det är en rättvisefråga att familjer behandlas lika och betalar avgift enligt den taxa som gäller. Det är lika viktigt för oss att betala tillbaka som att kräva in pengar. 


Alla vårdnadshavare får information om avgiftskontrollen via brev och lärplattformen Vklass.


 


Mer information om avgiftskontrollen

Läs mer

Fler nyheter

Filmen om Källan

Sedan januari pågår full verksamhet på Källan. Ta del av filmen som visar delar av processen - hur går det till att

Konst på Källan - se filmerna

Ystads kommuns första konstnärliga gestaltning enligt den s k 1 %-regeln finns på den nya förskolan/skolan Källan.

Källan till final i Årets skol- och förskolebyggnad

Nohrcon utnämner varje år Årets skol- och förskolebyggnad. I år är Ystads nya förskola/skola Källan nominerad oc

Del av Marielunds förskola öppen till sommaren 2021

En del av Marielunds förskola kommer att hållas öppen till och med sommaren 2021.De barn och medarbetare som enligt t

Gratis digital bilderbokstjänst för förskolebarn

Ta del av samma böcker hemma som förskolan läser. Den 17 maj har du möjlighet att få en visning av tjänsten på bi

Invigning av konsten på Källan

Den 20 november invigs konsten på Källan förskola och skola.Nu öppnas dörrarna till Källan för at

Ansökan om skolplacering

Snart är det dags att ansöka om skolplacering inför höstterminen – för dig som har barn som är folkbokfört i Ys