Del av Marielunds förskola öppen till sommaren 2021

En del av Marielunds förskola kommer att hållas öppen till och med sommaren 2021.

Marielunds förskolaDe barn och medarbetare som enligt tidigare plan ska flytta till den nya skolan Källan kommer dock inte att påverkas. Anledningen till fortsatt nyttjande av Marielunds förskola är ett ökat behov av förskoleplatser i januari 2021.


- Vi behöver vara flexibla i planeringen och beslutet att fortsätta i en del av Marielunds lokaler är en mycket bra lösning. Enligt vår uppskattning kommer Marielund att vara öppen åtminstone till sommaren 2021, säger Dennis Hjelmström, skolchef i Ystads kommun.


Sedan planeringen av den nya skolan Källan påbörjades har målet varit att barn och medarbetare på Marielund och Blekeskolan skulle övergå till den nya skolan och detta kommer fortfarande att ske helt enligt plan. De barn som nu får plats på Marielund är nya placeringar.


- Marielund kommer att drivas precis som tidigare, i ändamålsenliga och fina lokaler - i vilka vi just nu gör en översyn och anpassar där så behövs - och innehålla allt som behövs för att erbjuda de bästa förutsättningarna för barnen, säger Lena Larsson som antar rollen som rektor för Marielunds förskola efter årsskiftet.


 


 

Läs mer

Fler nyheter

Filmen om Källan

Sedan januari pågår full verksamhet på Källan. Ta del av filmen som visar delar av processen - hur går det till att

Konst på Källan - se filmerna

Ystads kommuns första konstnärliga gestaltning enligt den s k 1 %-regeln finns på den nya förskolan/skolan Källan.

Källan till final i Årets skol- och förskolebyggnad

Nohrcon utnämner varje år Årets skol- och förskolebyggnad. I år är Ystads nya förskola/skola Källan nominerad oc

Gratis digital bilderbokstjänst för förskolebarn

Ta del av samma böcker hemma som förskolan läser. Den 17 maj har du möjlighet att få en visning av tjänsten på bi

Retroaktiv avgiftskontroll

Att betala rätt barnomsorgsavgift är en fråga om rättvisa. Därför inför Ystads kommun en kontroll av de avgifter

Invigning av konsten på Källan

Den 20 november invigs konsten på Källan förskola och skola.Nu öppnas dörrarna till Källan för at

Ansökan om skolplacering

Snart är det dags att ansöka om skolplacering inför höstterminen – för dig som har barn som är folkbokfört i Ys