Konst på Källan - se filmerna

Ystads kommuns första konstnärliga gestaltning enligt den s k 1 %-regeln finns på den nya förskolan/skolan Källan. Ta del av konstnärernas tankar och idéer kring konstverken och hur de utformats speciellt för Källan.

De båda konstnärerna Rina Eide Løvaasen och Thale Vangen har skapat var sitt verk till Ystads nya förskola/skola Källan som invigdes i december 2020.


Viktiga delar i processen har varit att involvera elever tidigt samt att konsten ska bidra till trygghet och kreativitet både för elever, personal och besökare.


Arbetet har delvis skett i samarbete med, och med stöd av, Statens konstråd som driver utvecklingsprojekt för att inspirera utvecklingen av offentlig konst och sprida exempel på konstens betydelse för en god livsmiljö.


I dessa två filmer får vi möta konstnärerna Rina Eide Løvaasen och Thale Vangen som bjuder in oss i sina ateljéer och ger oss en inblick i arbetsprocessen med konstverken. 
1 %-modellen


Ystads kommun tillämpar 1%-regeln. Den innebär att 1% av budgeten för större om-och nybyggnationer avsätts till konstnärlig gestaltning. Konstverken är skapade speciellt till Källan i samband med att skolan byggdes och de är Ystads kommuns första konstnärliga gestaltningar som görs enligt 1 %-modellen.


 


 

Läs mer

Fler nyheter

Filmen om Källan

Sedan januari pågår full verksamhet på Källan. Ta del av filmen som visar delar av processen - hur går det till att

Källan till final i Årets skol- och förskolebyggnad

Nohrcon utnämner varje år Årets skol- och förskolebyggnad. I år är Ystads nya förskola/skola Källan nominerad oc

Del av Marielunds förskola öppen till sommaren 2021

En del av Marielunds förskola kommer att hållas öppen till och med sommaren 2021.De barn och medarbetare som enligt t

Gratis digital bilderbokstjänst för förskolebarn

Ta del av samma böcker hemma som förskolan läser. Den 17 maj har du möjlighet att få en visning av tjänsten på bi

Retroaktiv avgiftskontroll

Att betala rätt barnomsorgsavgift är en fråga om rättvisa. Därför inför Ystads kommun en kontroll av de avgifter

Invigning av konsten på Källan

Den 20 november invigs konsten på Källan förskola och skola.Nu öppnas dörrarna till Källan för at

Ansökan om skolplacering

Snart är det dags att ansöka om skolplacering inför höstterminen – för dig som har barn som är folkbokfört i Ys

Ystads kommun tecknar nytt avtal med Vklass

Upphandlingen av lärplattform för förskolan, skolan och gymnasiet har pågått i två års tid, och den 25 maj teckna