Vad är Förskolans Dag

Vad är Förskolans Dag

Förskolans dag firas vanligtvis tredje torsdagen i maj.

"Förskolans dag" i Sverige, som normalt firas varje år den 20 maj, är verkligen en speciell tillställning. Den är tillägnad att hylla förskolans centrala roll i barns tidiga utveckling och lärande. Denna dag ger oss en fantastisk möjlighet att fira och uppskatta det hårda och viktiga arbete som förskolepersonalen utför varje dag.

På "Förskolans dag" fylls förskolorna runt om i landet av skratt och glädje, när personal och barn engagerar sig i olika kreativa och roliga aktiviteter. Dessa aktiviteter är inte bara underhållande, utan de är också designade för att vara pedagogiskt stimulerande, vilket gör dagen både lärorik och festlig.

Förutom lek och lärande är dagen också en perfekt tidpunkt för föräldrar och det bredare samhället att visa sin tacksamhet och uppskattning för förskollärarna och övrig personal. Deras outtröttliga insatser och engagemang spelar en ovärderlig roll i våra barns liv, något som verkligen förtjänar att uppmärksammas och firas.

Genom att samlas och delta i "Förskolans dag", stärker vi gemenskapen mellan barn, föräldrar och personal. Dagen erbjuder också ett utmärkt tillfälle att sprida medvetenhet och diskutera förskolans pedagogiska mål och metoder. Det är en dag för reflektion över den viktiga påverkan som en kvalitativ förskoleutbildning har på våra yngsta medborgares framtida välbefinnande och framgång.

Grundades av Lärarförbundet


"Förskolans dag" i Sverige grundades av Lärarförbundet, som är en yrkesorganisation för lärare och skolledare. Initiativet startades år 2000 med syftet att uppmärksamma och lyfta fram vikten av förskolan och det arbete som utförs av förskolepersonal. Genom att införa en speciell dag som firar förskolan, ville Lärarförbundet skapa en tradition som årligen skulle fira och stärka förskolläraryrkets status samt öka samhällets uppskattning av förskolepedagogikens betydelse för barns utveckling.

Läs om hur man firade förskolans dag i Partille kommun 2020 - Lista förskolor i Partille

Så här firande man itimrå kommun