Närvaro i förskolan

Närvaro i förskolan

Nästan alla förskolor har som regel att 2 månaders frånvaro är max. Därefter fråntas barnet dess tilldelade plats.

I Sverige är närvaro i förskolan inte obligatorisk, men många familjer väljer att deras barn ska delta. Detta beror på att förskolan erbjuder en värdefull grund för barns tidiga lärande och sociala utveckling. Genom att leka och lära tillsammans med andra barn, börjar de små utforska världen omkring sig på ett tryggt och stimulerande sätt.

Förskolorna ger också en fantastisk möjlighet för barn att börja utveckla viktiga färdigheter som språk och samarbete. Dessutom ger förskolans miljö barnen en chans att skapa nya vänskaper, vilket är avgörande för deras sociala tillväxt.

Samtidigt ger förskolan föräldrar möjligheten att återgå till arbete eller studier, samtidigt som de vet att deras barn är i goda händer. Pedagogerna på förskolan arbetar aktivt för att varje dag ska vara både lärorik och rolig, vilket skapar en positiv erfarenhet för alla barn.

Även om närvaron inte är obligatorisk, uppmuntras regelbunden närvaro för att barnen ska kunna dra full nytta av alla de möjligheter som förskolan erbjuder. Regelbundenhet hjälper också till att skapa en stabil rutin för barnen, vilket är en viktig del i deras utveckling och välbefinnande.

Finns det exempel på där barn som fått plats på förskola men inte deltagit och på så vis blivit av med sin plats?


Ja, det finns kommuner i Sverige som har infört regler där barn kan förlora sin plats på förskolan om de inte deltar under en längre tid. Dessa regler är till för att hantera situationer där förskoleplatser är begränsade och efterfrågan är hög. Syftet är att se till att de platser som finns tillgängliga används av de barn som regelbundet deltar.

Föräldrar är oftast skyldiga att meddela förskolan om barnets frånvaro, och i vissa fall kan långvarig frånvaro utan giltig anledning leda till att platsen tas ifrån dem. Giltiga anledningar kan inkludera sjukdom eller familjeomständigheter som förhindrar barnets närvaro. Kommunernas riktlinjer och regler kan variera, så det är viktigt för föräldrar att vara medvetna om de specifika reglerna som gäller i deras kommun.

Exempel på effekter av frånvaro


I Huddinge kommun har någon ställt frågan om längre frånvaro. Läs mer

Svar: Tack för din fråga och jag beklagar att ni har fått familjeproblem.
När man har en placering på förskola går det maximalt att vara borta sammanhängande i två månader utan att platsen sägs upp. Avgiften ska betalas även om platsen inte används under de två månaderna.


Göteborgs kommun har följande regler Läs mer
Fråga: Hur länge kan mitt barn vara ledigt utan att förlora sin plats?
Svar: Vid barns frånvaro får platsen behållas i två månader. Därefter avslutas placeringen med omedelbar verkan. Lista förskolor i Göteborg

Som man kan se så är det 2 månader som gäller i de flesta fall.