Höjda avgifter 2023 för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Från 1 januari 2023 höjer vi avgifterna för dig som har barn i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg. Avgifterna baseras på ett beslut av Skolverket.

Läs mer

Fler nyheter

Nu inviger vi nya förskolan Ängsbacken!

Den 6 september inviger barn- och utbildningsförvaltningen i Håbo den nya kommunala förskolan Ängsbacken. Förskolan

Information om skyddsstopp på förskola

Fredag eftermiddag 23/9-2022 valde skyddsombudet för Slottsskolans förskola i Skokloster, att lägga ett skyddstopp f

Avverkning av träd vid Slottsskolan

Träddungen mellan Slottsskolan och Slottsbackens förskola i Skokloster har spärrats av sedan en del av en gran blåst

Förskoleteamet sprider kunskap och trygghet i Håbos förskolor

Förskoleteamet är en del av Håbo kommuns centrala barn- och elevhälsa. Här arbetar erfarna specialpedagoger, försk

Höjda avgifter 2023 för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Från 1 januari 2023 höjer vi avgifterna för dig som har barn i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg. Avgifte

Välkommen på informationsmöten på våra grundskolor inför skolvalet 2023-2024

Har du ett barn som ska börja i förskoleklass eller går i årskurs 6 på en skola utan högstadium? Mellan 13 februar

I februari öppnar skolvalet för läsåret 2023/2024

Har du ett barn som ska börja i förskoleklass eller går i årskurs 6 på en skola utan högstadium? Mellan 13 februar

Välkommen på informationsmöten på våra grundskolor inför skolvalet 2023-2024

Har du ett barn som ska börja i förskoleklass eller går i årskurs 6 på en skola utan högstadium? Mellan 13 februar

I februari öppnar skolvalet för läsåret 2023/2024

Har du ett barn som ska börja i förskoleklass eller går i årskurs 6 på en skola utan högstadium? Mellan 13 februar

Invigning av konst i gångtunnel

Nu har den nya konsten i gångtunneln under Centrumleden invigts tillsammans med barn från Nybyggets förskola, som lig

13 februari öppnar skolvalet för läsåret 2023/2024

Har du ett barn som ska börja i förskoleklass eller går i årskurs 6 på en skola utan högstadium? Mellan 13 februar

Förskolebarn deltar på invigning av konst i gångtunnel

Nu har den nya konsten i gångtunneln under Centrumleden invigts tillsammans med barn från Nybyggets förskola, som lig

Barn skriver brev till äldre på alla hjärtans dag

På förskolan Annehill skriver de yngre barnen brev och gör målningar till våra äldre. På alla hjärtans dag över

Invigning av konst i gångtunnel

Nu har den nya konsten i gångtunneln under Centrumleden invigts tillsammans med barn från Nybyggets förskola, som lig

Enkät för vårdnadshavare om kommunal förskola och fristående förskola

Går ditt barn i förskolan i Håbo? Vi vill gärna veta hur du som vårdnadshavare upplever förskolan. Därför genomf

Slottsskolan och Slottsbackens förskola ökar sitt samarbete

Kommunens förskola och grundskola i Skokloster ökar nu sitt samarbete kring barn och elever. Ambitionen är att hitta

Barn och äldre brevväxlar

I februari berättade vi om de yngre barnen på Annehills förskola, som skrev brev till våra äldre. På alla hjärtan

Ansök om skolskjuts inför 2023/2024

Om ditt barn behöver skolskjuts under läsåret 2023/2024 är det dags att göra en ansökan. Barn som går i förskole

Barnen i förskolan förbereds för en hållbar livsstil

Visste du att förskolor i Håbo samarbetar med Återvinningscentralen? I förskolan utbildas barnen inom hållbar utv

Odling och insekter i fokus för 4-åringar på biologiska mångfaldens dag

Idag på biologiska mångfaldens dag har det varit odlingsverkstad för 4-åringarna på Nybyggets förskola – med fä

Råbydals förskola avvecklas

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 4 oktober beslutades att Råbydals förskola ska avvecklas. Det inne

Bli familjehem och ge barn en trygg tillvaro

Socialtjänsten kan bedöma att ett barn behöver byta hemmiljö. Just nu söker vi familjer som skulle vilja vara famil

Höjda avgifter 2024 för förskola och fritidshem

Från 1 januari 2024 höjer vi avgifterna för dig som har barn i förskola eller fritidshem. Avgifterna baseras på ett

Förskolornas webbsidor på håbo.se får nytt utseende

Nu får förskolans webbsidor på håbo.se nytt utseende. Syftet är att det ska bli lättare för besökare att hitta i

Den 1 mars öppnar skolvalet för läsåret 2024/2025

Har du ett barn som ska börja i förskoleklass eller går i årskurs 6 på en skola utan högstadium? Mellan 1-15 mars

Besök grundskolorna inför skolvalet 2024/2025

Har du ett barn som ska börja i förskoleklass eller går i årskurs 6 på en skola utan högstadium? Mellan 1-15 mars

Dom i Förvaltningsrätten gällande avveckling av Råbydals förskola

På barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 4 oktober 2023 togs beslutet att avveckla Råbydals förskola i Bål