Information med anledning om beslut fattas på regeringsnivå om landets förskolor stänger

Beslut om stängning av landets förskolor kan komma att fattas på regeringsnivå. Barn- och utbildningsförvaltningen förbereder därför i nuläget tillsammans med ansvariga rektorer i förskolan, verksamheten om sådant beslut skulle fattas inom kommande dagar.

Läs mer


Fler nyheter

Nu inviger vi nya förskolan Ängsbacken!

Den 6 september inviger barn- och utbildningsförvaltningen i Håbo den nya kommunala förskolan Ängsbacken. Förskolan


Information om skyddsstopp på förskola

Fredag eftermiddag 23/9-2022 valde skyddsombudet för Slottsskolans förskola i Skokloster, att lägga ett skyddstopp f


Avverkning av träd vid Slottsskolan

Träddungen mellan Slottsskolan och Slottsbackens förskola i Skokloster har spärrats av sedan en del av en gran blåst


Förskoleteamet sprider kunskap och trygghet i Håbos förskolor

Förskoleteamet är en del av Håbo kommuns centrala barn- och elevhälsa. Här arbetar erfarna specialpedagoger, försk


Höjda avgifter 2023 för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Från 1 januari 2023 höjer vi avgifterna för dig som har barn i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg. Avgifte


Höjda avgifter 2023 för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Från 1 januari 2023 höjer vi avgifterna för dig som har barn i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg. Avgifte


Välkommen på informationsmöten på våra grundskolor inför skolvalet 2023-2024

Har du ett barn som ska börja i förskoleklass eller går i årskurs 6 på en skola utan högstadium? Mellan 13 februar


I februari öppnar skolvalet för läsåret 2023/2024

Har du ett barn som ska börja i förskoleklass eller går i årskurs 6 på en skola utan högstadium? Mellan 13 februar


Välkommen på informationsmöten på våra grundskolor inför skolvalet 2023-2024

Har du ett barn som ska börja i förskoleklass eller går i årskurs 6 på en skola utan högstadium? Mellan 13 februar


I februari öppnar skolvalet för läsåret 2023/2024

Har du ett barn som ska börja i förskoleklass eller går i årskurs 6 på en skola utan högstadium? Mellan 13 februar


Invigning av konst i gångtunnel

Nu har den nya konsten i gångtunneln under Centrumleden invigts tillsammans med barn från Nybyggets förskola, som lig


13 februari öppnar skolvalet för läsåret 2023/2024

Har du ett barn som ska börja i förskoleklass eller går i årskurs 6 på en skola utan högstadium? Mellan 13 februar


Förskolebarn deltar på invigning av konst i gångtunnel

Nu har den nya konsten i gångtunneln under Centrumleden invigts tillsammans med barn från Nybyggets förskola, som lig


Barn skriver brev till äldre på alla hjärtans dag

På förskolan Annehill skriver de yngre barnen brev och gör målningar till våra äldre. På alla hjärtans dag över


Invigning av konst i gångtunnel

Nu har den nya konsten i gångtunneln under Centrumleden invigts tillsammans med barn från Nybyggets förskola, som lig


Enkät för vårdnadshavare om kommunal förskola och fristående förskola

Går ditt barn i förskolan i Håbo? Vi vill gärna veta hur du som vårdnadshavare upplever förskolan. Därför genomf


Slottsskolan och Slottsbackens förskola ökar sitt samarbete

Kommunens förskola och grundskola i Skokloster ökar nu sitt samarbete kring barn och elever. Ambitionen är att hitta


Barn och äldre brevväxlar

I februari berättade vi om de yngre barnen på Annehills förskola, som skrev brev till våra äldre. På alla hjärtan


Ansök om skolskjuts inför 2023/2024

Om ditt barn behöver skolskjuts under läsåret 2023/2024 är det dags att göra en ansökan. Barn som går i förskole


Barnen i förskolan förbereds för en hållbar livsstil

Visste du att förskolor i Håbo samarbetar med Återvinningscentralen? I förskolan utbildas barnen inom hållbar utv


Odling och insekter i fokus för 4-åringar på biologiska mångfaldens dag

Idag på biologiska mångfaldens dag har det varit odlingsverkstad för 4-åringarna på Nybyggets förskola – med fä


Råbydals förskola avvecklas

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 4 oktober beslutades att Råbydals förskola ska avvecklas. Det inne


Bli familjehem och ge barn en trygg tillvaro

Socialtjänsten kan bedöma att ett barn behöver byta hemmiljö. Just nu söker vi familjer som skulle vilja vara famil


Höjda avgifter 2024 för förskola och fritidshem

Från 1 januari 2024 höjer vi avgifterna för dig som har barn i förskola eller fritidshem. Avgifterna baseras på ett


Förskolornas webbsidor på håbo.se får nytt utseende

Nu får förskolans webbsidor på håbo.se nytt utseende. Syftet är att det ska bli lättare för besökare att hitta i


Den 1 mars öppnar skolvalet för läsåret 2024/2025

Har du ett barn som ska börja i förskoleklass eller går i årskurs 6 på en skola utan högstadium? Mellan 1-15 mars


Besök grundskolorna inför skolvalet 2024/2025

Har du ett barn som ska börja i förskoleklass eller går i årskurs 6 på en skola utan högstadium? Mellan 1-15 mars


Dom i Förvaltningsrätten gällande avveckling av Råbydals förskola

På barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 4 oktober 2023 togs beslutet att avveckla Råbydals förskola i Bål


Ansök om skolskjuts inför hösten

Barn som går i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola eller anpassad gymnasieskola kan få skolskjuts mellan h


Ansök om skolskjuts inför hösten - senast 7 juni

Barn som går i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola eller anpassad gymnasieskola kan få skolskjuts mellan h


Förskolorna Ängsbacken och Skogsbrynet blir Skogsbackens förskola

Idag på förskolans dag invigdes och firades det nya gemensamma namnet Skogsbackens förskola med bandklippning.


Information om avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Just nu får vi många frågor om vad som gäller för avgiften för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.