Förvaltningsrätten dömer till Solkattens fördel

Den 19 maj 2022 beslutade barn- och ungdomsnämnden om återkallande av tillstånd för Solkattens förskola till följd av att brister i det systematiska kvalitetsarbetet kritiserats vid flera tillfällen. Det beslutet överklagades av huvudmannen för Solkattens förskola, SKIB AB. Förvaltningsrätten har nu prövat ärendet och meddelar i dom idag, 5 augusti, att beslutet om återkallande av tillstånd ska upphävas.

Läs mer

Fler nyheter

Invigning av framtidens förskola

Måndagen den 28 mars är det äntligen dags att inviga Brogårdens förskola Äventyret som efter om- och tillbyggnatio

Krismat serveras under Krisberedskapsveckan

På måndag startar Krisberedskapsveckan runt om i Sverige. Alingsås kommun gör en rad aktiviteter, bland annat får

Beslut: Gå vidare med förslaget om F-9-skola i Ingared

Igår, tisdag 22 november, fattade barn- och ungdomsnämnden i Alingsås kommun beslut om att godkänna den genomförda

Beslut: Gå vidare med förslaget om F-9-skola i Ingared

Igår, tisdag 22 november, fattade barn- och ungdomsnämnden i Alingsås kommun beslut om att godkänna den genomförda

Krismat serveras under Krisberedskapsveckan

På måndag startar Krisberedskapsveckan runt om i Sverige. Alingsås kommun gör en rad aktiviteter, bland annat får

Förvaltningsrätten dömer till Solkattens fördel

Den 19 maj 2022 beslutade barn- och ungdomsnämnden om återkallande av tillstånd för Solkattens förskola till följd