Skolinspektionens arbete med jämställdhetsintegrering

Redovisningen innehåller en beskrivning av de aktiviteter som har genomförts under perioden 2016–2017 och hur de kan förväntas bidra till att lösa de problem med ojämställdhet som identifierats inom skolinspektionens verksamhetsområde.

Ladda ned