Kartposition saknas..

Statistik

Antal barn
54
Antal barngrupper
3
Antal heltidsanställda
10,6
Antal heltidsanställda med legitimation
35,8%
Antal barn per barngrupp
18
Antal barn per pedagog
5,1
Antal heltidsanställda med examen
35,8%
Bankebergsgatans förskola är en av förskolorna i området kring Sannaskolan. Förskolan består av tre avdelningar med barn i åldern 1 till 5 år på varje avdelning. Det finns 18 barn per avdelning och personalen består av både förskollärare och barnskötare.

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan, Lpfö18, samt FN:s barnkonvention, så att barnens rättigheter och möjligheter är det som ligger till grund för planeringen av vår verksamhet.

”Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Utbildningen ska därför utgå ifrån vad som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att barnen ska få kännedom om sina rättigheter.”

Förskolenyheter från Göteborg

Vattenskadad förskola öppnar igen

I november förra året drabbades Lindebovägens förskola i Billdal av en allvarlig vattenskada. 80 barn och pedagoger fick akut evakueras till andra lokaler och en omfattanden renovering inleddes. Tio månader senare är arbetet klart och den 12 september öppnar förskolan igen.

Familjecentralen på Opaltorget ordnar öppet hus

Mitt under pandemin fick Tynnered en ny familjecentral som samlar barnhälsovård, föräldrastöd och öppen förskola under ett och samma tak. Nu invigs den officiellt med Öppet hus den 29 september.

Hembesök ska öka kunskapen om förskolan

Inom satsningen Bokstart gör biblioteksanställda hembesök för att inspirera föräldrar att tidigt stimulera barns språkutveckling. Nytt för i höst är att personal från öppna förskolan följer med till familjer i Biskopsgården och informerar om förskolan. 

Göteborg värd för nationellt skolmöte

Det är frågan och temat för ett nationellt möte som mottagningsenheten på grundskoleförvaltningen är värd för 29-30 september. För att ta emot och undervisa nyanlända och flerspråkiga barn i förskola och skola på ett bra sätt möts ansvariga chefer i Göteborg.

Fler nyheter
Adress
BANKEBERGSGATAN 5 FÖRSKOLA
Bankebergsgatan 5
Göteborg

Telefonnummer
031-365 94 33