Kartposition saknas..

Statistik

Antal barn
22
Antal barngrupper
1
Antal heltidsanställda
3,9
Antal heltidsanställda med legitimation
34,6%
Antal barn per barngrupp
22
Antal barn per pedagog
5,6
Antal heltidsanställda med examen
34,6%
Förskolan Arken är en förskola i Tynnered med kristen profil. Här byggs den kristna värdegrunden upp från början och ger barnet möjlighet att växa i tro, trygghet och gemenskap!

Förskolan Arken ligger under pastorsexpeditionen i Tynnereds kyrka. Deltidsbarn (så kallade 15-timmars barn) går måndag, tisdag och torsdag 9.00-14.00. Förutom frukost, lunch och mellanmål serveras frukt 2 ggr/dag. Förskolan har egen kö, tillämpar syskonförtur och följer kommunens regler för barnomsorgsavgift (maxtaxa).

Förskolan Arken tar emot barn i åldern 1-6 år. Sex pedagoger arbetar med barnen som ofta delas i tre mindre grupper för att bättre tillgodose alla barns individuella behov av närhet och uppmärksamhet.

Arken arbetar efter förskolans läroplan men med en kristen profil, vilket bl a innebär att barnen ber bordsbön, har dagliga andakter och aktivt medverkar i barn- och familjegudstjänster. Sång och musik är viktiga delar av förskoleverksamheten liksom den dagliga utevistelsen med möjlighet till lek på två gårdar. Förskolan Arken strävar efter att ge barnen en trygg och utvecklande start i livet med en blandning av lek, skratt och lärande - allt i en varm, kristen anda.

Förskolenyheter från Göteborg

Vattenskadad förskola öppnar igen

I november förra året drabbades Lindebovägens förskola i Billdal av en allvarlig vattenskada. 80 barn och pedagoger fick akut evakueras till andra lokaler och en omfattanden renovering inleddes. Tio månader senare är arbetet klart och den 12 september öppnar förskolan igen.

Familjecentralen på Opaltorget ordnar öppet hus

Mitt under pandemin fick Tynnered en ny familjecentral som samlar barnhälsovård, föräldrastöd och öppen förskola under ett och samma tak. Nu invigs den officiellt med Öppet hus den 29 september.

Hembesök ska öka kunskapen om förskolan

Inom satsningen Bokstart gör biblioteksanställda hembesök för att inspirera föräldrar att tidigt stimulera barns språkutveckling. Nytt för i höst är att personal från öppna förskolan följer med till familjer i Biskopsgården och informerar om förskolan. 

Göteborg värd för nationellt skolmöte

Det är frågan och temat för ett nationellt möte som mottagningsenheten på grundskoleförvaltningen är värd för 29-30 september. För att ta emot och undervisa nyanlända och flerspråkiga barn i förskola och skola på ett bra sätt möts ansvariga chefer i Göteborg.

Fler nyheter
Adress
ARKENS FÖRSKOLA TYNNEREDSKYRKA
Turkosgatan 1
Västra Frölunda

Telefonnummer
031-731 64 37