Statistik

Antal barn
53
Antal barngrupper
3
Antal heltidsanställda
8,5
Antal heltidsanställda med legitimation
35,5%
Antal barn per barngrupp
17,7
Antal barn per pedagog
6,3
Antal heltidsanställda med examen
35,5%

Kort om Vreta Näs förskola


På förskolan Vreta Näs förskola går 54 barn fördelade på tre avdelningar. Tillsammans med barnen arbetar elva entusiastiska pedagoger. Läget i Vreta utanför Uppsala är nästan overkligt idylliskt. Förskolan huserar i moderna villor anpassade efter barnens behov av lek och trygghet.

Det långsiktiga perspektivet präglar även det pedagogiska arbetet på förskolan, och i kunskapsuppdraget ingår att man skapar förutsättningar för barnen att lyckas i grundskolan. Här sitter man aldrig nöjda utan strävar efter en verksamhet i ständig utveckling.

Utdrag från ansökan om att starta fritidshem 2016


Sammanfattning: Child Academy Uppsala AB(huvudmannen), bedriver sedan 2009 förskoleverksamhet med 60 platser i Vreta. Huvudmannen föreslås få godkännande att också bedriva fritidshem för 50 barn. I ansökan anges att ett fritidshem i Vreta tillgodoser önskemål från vårdnadshavare boende i området som upplever problem med att skolbussen går tillbaka från Ramsta skola till Vreta efter skolans slut. Om en elev går på fritidshemmet måste vårdnadshavare själv ansvara för hemresan.

Bakgrund: Den 30 juni inkom ansökan från Child Academy Uppsala AB om godkännande och beviljande av bidrag för fristående fritidshem. I ansökan beskrivs att man bedömer att det finns behov av plats för 25 elever. Ansökan beskriver hur man tänker organisera för dessa 25 elever. I början av september inkom från huvudmannen två kompletteringar av elevantalet. Den första handlade om en utökning till 40 elever och den andra om en ytterligare utökning till 50 elever.
Omdömen

Lämna omdöme

Förskolenyheter från Uppsala

Fler nyheter
Adress
VRETA NÄS FÖRSKOLA ,CHILD ACADEMY,
Lodjursvägen 7
UPPSALA

Telefonnummer
018-60 15 00

Senaste inlägget

Närvaro i förskolan