Kartposition saknas..

Statistik

Antal barn
33
Antal barngrupper
3
Antal heltidsanställda
7,6
Antal heltidsanställda med legitimation
23,6%
Antal barn per barngrupp
11
Antal barn per pedagog
4,3
Antal heltidsanställda med examen
23,6%
Askers förskola ligger i anslutning till Askers skola. Förskolan har nära till naturen, såsom skog och naturreservat, vilket ger goda förutsättningar till pedagogisk lek utomhus. På skolgården finns även tillgång till gymnastiksal och pulkabackar vintertid.

Avdelningar
Förskolan består av tre avdelningar:

Lingonet 1–3-årsavdelning
Hallonet 4–5-årsavdelning
Blåbäret 1–3-årsavdelning.
Avdelningarna har ett gott samarbete som gynnar barnen då vi som personal känner alla barnen väl.

Inriktningar
Personalen har genomgått en utbildning i ICDP (International Child Development programmes). ICDP är ett sätt att möta barnen med lyhördhet och samspel. Vi ser och utgår ifrån barnens behov, känslor och önskningar,

Den fria leken är något vi lägger väldigt stor vikt vid, både ute- och innelek. I leken utvecklar barnen fantasi, turtagande, kreativitet, empati och mycket mer. Vi prioriterar barnens inflytande och delaktighet, men vi har samtidigt en tydlig struktur då det skapar trygghet hos barnen.

Förskolenyheter från Örebro

Fler nyheter
Adress
ASKERS FÖRSKOLA
Askers Kyrkväg 4
Odensbacken

Telefonnummer
076–551 46 27