Kartposition saknas..

Statistik

Antal barn
141
Antal barngrupper
8
Antal heltidsanställda
25
Antal heltidsanställda med legitimation
53%
Antal barn per barngrupp
17,6
Antal barn per pedagog
5,6
Antal heltidsanställda med examen
64%
Vi har en stor gård med en miljö som inspirerar till lek och lärande och som hela tiden utvecklas. Vi har även nära till Sommarroskogen, olika grönområden och lekparker.

Avdelningar
Vi har åtta avdelningar, alla med plats för 18 barn i åldern 1–6 år.

Inriktningar
Vi arbetar utifrån vår vision ”Genom möten lär vi för framtiden”. Tre viktiga ledord som framtagits ur visionen för oss är trygghet, kommunikation och lärande.

Vår verksamhet utgår ifrån barnens intresse, tankar och behov med inspiration och ledning av oss pedagoger.

Vi vill kännetecknas av ett salutogent förhållningssätt som genomsyras av att arbeta processinriktat och utforskande. För att synliggöra vad vi gör, hur vi ska arbeta vidare och varför, arbetar vi med pedagogisk dokumentation tillsammans med barnen.

Foto Susanne Flink

Förskolenyheter från Örebro

Fler nyheter
Adress
ADOLFSBERGSSKOLANS FÖRSKOLA
Halltorpsvägen 9
Örebro

Telefonnummer
019-21 20 81