Kartposition saknas..

Statistik

Antal barn
68
Antal barngrupper
4
Antal heltidsanställda
14
Antal heltidsanställda med legitimation
17,5%
Antal barn per barngrupp
17
Antal barn per pedagog
4,9
Antal heltidsanställda med examen
17,5%
Utbildningen i förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande. Här får barnen möjlighet att erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. Varje barn ska ges förutsättningar att upptäcka, pröva och utveckla sina förmågor. Förskolans utbildning ska med leken i centrum lägga grunden för ett livslångt lärande och vara en trygg plats för alla barn.

Hos oss är det viktigt att våra miljöer och material inbjuder till lek och utforskande under hela dagen. Vi pedagoger arbetar aktivt med vad vi erbjuder barnen och varför. Vi strävar efter att utgå från det som engagerar barnen när vi planerar våra erbjudanden. Vi arbetar också aktivt kring värdegrundsfrågor både i barngruppen och på pedagognivå.

Förskolenyheter från Norrköping

Fler nyheter
Adress
BJÖRKBACKEN
Kungsskogsvägen 59
Kolmården

Telefonnummer
011-39 71 82