Statistik

Antal barn
178
Antal barngrupper
10
Antal heltidsanställda
32,4
Antal heltidsanställda med legitimation
13,7%
Antal barn per barngrupp
17,8
Antal barn per pedagog
5,5
Antal heltidsanställda med examen
13,8%
Förskolan är permanent stängd.

Läs om barnskötare Victoria Ghobadian som arbetade på den nu nerlagda förskolan Dekanens.

"Att utmanas och utvecklas i sitt arbete är viktigt för barnskötaren Victoria Ghobadian. Ett reflekterande arbetssätt har lett till en positiv utveckling för både henne och barnen." Läs mer

"– För mig har den största utmaningen varit att backa, lyssna in och få barnen att känna sig delaktiga. Då händer det så mycket och man ser tydligt att ens eget och barnens arbete utvecklas."

"– Det blev en ögonöppnare för mig och jag förstod styrkan i att lyssna på barnen. Eftersom barnen ständigt pratade om platsen tog vi fram en karta och bjöd in föräldrarna som fick gå dit tillsammans med sina barn."

Varför stängde förskolan Dekanens


Malmö stad anser att det var för få barn för att verksamheterna skulle kunna drivas.

De närmsta åren kommer antalet förskolebarn i Malmö att minska. Därför vill kommunen stänga ner tio stycken förskolelokaler som inte anses vara ändamålsenliga för förskoleverksamhet.

Förskolorna har plats för 570 barn. Enligt Malmö stad finns det ett överskott av platser, ett argument som upprör flera föräldrar som startat en namninsamling mot planerna.

"Den bilden delas ju inte av föräldrar och personal. Förskolorna har upp till 18 barn i en småbarnsgrupp där det ska vara tio till tolv barn", säger föräldern Mina Dadashzadeh.

Förskolenyheter från Malmö

Fler nyheter
Adress
DEKANENS FÖRSKOLA
Klerkgatan 4
MALMÖ

Telefonnummer
076-866 46 07