Kartposition saknas..

Statistik

Antal barn
27
Antal barngrupper
2
Antal heltidsanställda
4,9
Antal heltidsanställda med legitimation
28%
Antal barn per barngrupp
13,5
Antal barn per pedagog
5,5
Antal heltidsanställda med examen
28%
Björkängens uteförskola är belägen i Elinelunds vackra naturområde med närhet till Mossängens kolonier, dammar.

Här finns även OB-förskolan Nattfjärilen som har öppet 06:00-22:00 årets alla dagar. Efter ordinarie stängningstid 18:30, bedrivs en omsorg som kompletterar hemmet.

Vi har två verksamhetsutvecklingsdagar per termin vilka huvudsakligen förläggs i början av terminerna och då är förskolan stängd. Datum för dessa dagar meddelas senast tre månader i förväg.

Förskolenyheter från Malmö

Fler nyheter
Adress
BJÖRKÄNGENS UTEFÖRSKOLA
Elinelundsvägen 52
Malmö

Telefonnummer
0701-423229