Kartposition saknas..

Statistik

Antal barn
36
Antal barngrupper
2
Antal heltidsanställda
7
Antal heltidsanställda med legitimation
41,4%
Antal barn per barngrupp
18
Antal barn per pedagog
5,1
Antal heltidsanställda med examen
41,4%
Barn och vårdnadshavare på Ängsdals förskolor ska uppleva trygghet och känna förtroende för vår verksamhet och våra pedagoger. Vi uppmuntrar ett nära samarbete mellan hem och förskola och att det alltid finns möjlighet till kommunikation. Alla vårdnadshavare har tillgång till vårt intranät SchoolSoft, där information och nyheter om förskolans och barnens verksamhet finns.

Barnens dagar ska präglas av trygghet, lust, kreativitet, stolthet och ett fokus på barnens individuella utvecklingsmöjligheter.

Förskolenyheter från Malmö

Fler nyheter
Adress
ÄNGSDALS FÖRSKOLA LIMHAMN
Linnégatan 17
Limhamn

Telefonnummer
040-155066