Kartposition saknas..

Statistik

Antal barn
34
Antal barngrupper
2
Antal heltidsanställda
6
Antal heltidsanställda med legitimation
56,8%
Antal barn per barngrupp
17
Antal barn per pedagog
5,6
Antal heltidsanställda med examen
56,8%
Trygghet och närhet
Barn och vårdnadshavare på Ängsdals förskolor ska uppleva trygghet och känna förtroende för vår verksamhet och våra pedagoger. Vi uppmuntrar ett nära samarbete mellan hem och förskola och att det alltid finns möjlighet till kommunikation. Alla vårdnadshavare har tillgång till vårt intranät SchoolSoft, där information och nyheter om förskolans och barnens verksamhet finns.

Barnens dagar ska präglas av trygghet, lust, kreativitet, stolthet och ett fokus på barnens individuella utvecklingsmöjligheter.

Förskolenyheter från Malmö

Fler nyheter
Adress
ÄNGSDALS FÖRSKOLA KLAGSHAMN
Bettysväg 2-4
Klagshamn

Telefonnummer
040-52 00 03