Kartposition saknas..

Statistik

Antal barn
78
Antal barngrupper
5
Antal heltidsanställda
14,8
Antal heltidsanställda med legitimation
24,3%
Antal barn per barngrupp
15,6
Antal barn per pedagog
5,3
Antal heltidsanställda med examen
28,4%
Vi vill att alla som kommer till Bergsgårdens
förskola ska känna sig välkomna, sedda,
värdefulla och respekterade.
Vi vill lägga grunden för ett livslångt lärande
och erbjuda en rolig, trygg, spännande och
lärorik miljö. Genom temainriktat arbetssätt
vill vi göra barnens lärande mångsidigt och
meningsfullt.

Förskolenyheter från Jönköping

Fler nyheter
Adress
BERGSGÅRDENS FSK
Centrumplan 3
Taberg

Telefonnummer
036-860 86 10