Kartposition saknas..

Statistik

Antal barn
38
Antal barngrupper
2
Antal heltidsanställda
5
Antal heltidsanställda med legitimation
60%
Antal barn per barngrupp
19
Antal barn per pedagog
7,6
Antal heltidsanställda med examen
60%
I Vittra får ditt barn möjligheter att utvecklas i en motiverande lärande, trygg kultur och tydlig struktur.

I Vittras förskola är man extra måna om att få fatt i och stimulera barnens inre motivation. Detta för att de vet att det ökar deras förutsättningar att på sikt uppnå mål av egen vilja, och det bidrar till ett mer långsiktigt hållbart lärande.

Vittras kultur främjar deras idé och vision, och utgår från värdeorden trygghet, motivation, omtänksamhet, ansvar och medvetenhet. Vittras kulturarbete är levande, det sker överallt och hela tiden. Barnen ska känna sig trygga och få vara som de vill vara, alltid.

Förskolenyheter från Helsingborg

Fler nyheter
Adress
VITTRA FSK ADOLFSBERG
Södra Hunnetorpsvägen 52
Helsingborg

Telefonnummer
042-490 70 70